05 Aralık 2020 Cumartesi 05:27 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim
BELEDİYEMİZ » İhale İlanları » Çeşitli Araç ve Hurda Araç Satışı
Çeşitli Araç ve Hurda Araç Satışı
İ L A N
 
KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
1.Belediyemiz encümenin 13.05.2014 gün ve 21 Sayılı kararı gereğince aşağıda ki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait araç, makine ve teçhizatlar çizelgede ki fiili durumu kısmında gösterildiği şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi göre 04.06.2014 tarihinde Saat:14:00’da açık artırma suretiyle sıra numarasına göre satılacaktır.
2.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3.İhale 04.06.2014 Çarşamba günü saat: 14:oo’da Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre açık teklif usulu ile Belediyemiz Encümeni tarafında yapılacaktır. 
4.Muammen Bedeller ve Geçici Teminatlar Aşağıda ki çizelgede gösterildiği gibidir.
5.Geçici Teminat İsteklilerce en geç 04.06.2014 Çarşamba günü saat: 13:30’a kadar Belediyemiz Veznesine yatırılacaktır. Birden fazla araç, makine veya teçhizat ihalesine katılmak isteyen istekliler geçici teminat miktarlarını katılmak istedikleri araç, makine ve teçhizat için ayrı, ayrı yatıracaklardır. 
6.İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminat belgesi, İkametgah belgesi, şartnamenin 4. Maddesinde yazılı kendilerine uygun olan belgeler ve bir dilekçe ile birlikte en geç 04.06.2014 Çarşamba günü Saat : 13:3o’ a kadar Belediyemize müracaat  edeceklerdir.
7.İhale dokümanı satış bedeli 100,00-TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.İhale ile ilgili ilanda yer almayan hususlar için şartnamemiz hükümleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 14.05.2014     
İ L A N
KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
1.Belediyemiz encümenin 13.05.2014 gün ve 21 Sayılı kararı gereğince aşağıda ki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait araç, makine ve teçhizatlar çizelgede ki fiili durumu kısmında gösterildiği şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi göre 04.06.2014 tarihinde Saat:14:00’da açık artırma suretiyle sıra numarasına göre satılacaktır.
2.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3.İhale 04.06.2014 Çarşamba günü saat: 14:oo’da Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre açık teklif usulu ile Belediyemiz Encümeni tarafında yapılacaktır. 
4.Muammen Bedeller ve Geçici Teminatlar Aşağıda ki çizelgede gösterildiği gibidir.
5.Geçici Teminat İsteklilerce en geç 04.06.2014 Çarşamba günü saat: 13:30’a kadar Belediyemiz Veznesine yatırılacaktır. Birden fazla araç, makine veya teçhizat ihalesine katılmak isteyen istekliler geçici teminat miktarlarını katılmak istedikleri araç, makine ve teçhizat için ayrı, ayrı yatıracaklardır. 
6.İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminat belgesi, İkametgah belgesi, şartnamenin 4. Maddesinde yazılı kendilerine uygun olan belgeler ve bir dilekçe ile birlikte en geç 04.06.2014 Çarşamba günü Saat : 13:3o’ a kadar Belediyemize müracaat  edeceklerdir.
7.İhale dokümanı satış bedeli 100,00-TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.İhale ile ilgili ilanda yer almayan hususlar için şartnamemiz hükümleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 14.05.2014     
 
S.NO      FİİLİ DURUMU MARKASI CİNSİ DURUMU MODELİ    TAHMİNİ BEDELİ (TL)      GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
01 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş ISUZU OTOBÜS OTOBÜS DEVİR EDİLEBİLİR 1992 5.000 150
02 Faal WOLKSWAGEN PASAT OTOMOBİL DEVİR EDİLEBİLİR 2005 32.000 960
03 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş BMC KAMYON DEVİR EDİLEBİLİR 1983 5.000 150
04 Faal STEYER TRAKTÖR DEVİR EDİLEBİLİR 1990 6.000 180
05 Faal ÇÖP TOPLAMA KASASI ROMORK HURDA - 1.500 45